دانلود سریال ترکی

دانلود جدیدترین سریال های ترکی

  دانلود قسمت نهم سریال ترکی خانواده بزرگم با دوبله فارسی


ژانر:  درام ،کمدی
محصول : ترکیه
کارگردان : Hakan İnan 

بازیگران : Aksel Bonfil, Çağla Demir, Emre Karayel, Levent Ülgen, Buse Arslan Akdeniz

خلاصه داستان سریال خانواده بزرگ من:

زندگی آرام حلوصی صاحب به دلایل ناشناخته به هم میخوره در گذشته مورد نفرین سه زن شده..
از راننده و خدمتکارش آقا یاشار برای درست کردن این موضوع نظر میخواد
تغییر اتفاقات غیرممکنه ولی بدون حلالیت طلبیدن از این سه زن کارش جور نخواهد شد…

 

دانلود قسمت ۹ سریال خانواده بزرگ من با کیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۹ سریال خانواده بزرگ من با کیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۹ سریال خانواده بزرگ من با کیفیت ۷۲۰

 

  دانلود قسمت هشتم سریال ترکی خانواده بزرگم با دوبله فارسی


ژانر:  درام ،کمدی
محصول : ترکیه
کارگردان : Hakan İnan 

بازیگران : Aksel Bonfil, Çağla Demir, Emre Karayel, Levent Ülgen, Buse Arslan Akdeniz

خلاصه داستان سریال خانواده بزرگ من:

زندگی آرام حلوصی صاحب به دلایل ناشناخته به هم میخوره در گذشته مورد نفرین سه زن شده..
از راننده و خدمتکارش آقا یاشار برای درست کردن این موضوع نظر میخواد
تغییر اتفاقات غیرممکنه ولی بدون حلالیت طلبیدن از این سه زن کارش جور نخواهد شد…

 

دانلود قسمت ۸ سریال خانواده بزرگ من با کیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۸ سریال خانواده بزرگ من با کیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۸ سریال خانواده بزرگ من با کیفیت ۷۲۰

 

  دانلود قسمت هفتم سریال ترکی خانواده بزرگم با دوبله فارسی


ژانر:  درام ،کمدی
محصول : ترکیه
کارگردان : Hakan İnan 

بازیگران : Aksel Bonfil, Çağla Demir, Emre Karayel, Levent Ülgen, Buse Arslan Akdeniz

خلاصه داستان سریال خانواده بزرگ من:

زندگی آرام حلوصی صاحب به دلایل ناشناخته به هم میخوره در گذشته مورد نفرین سه زن شده..
از راننده و خدمتکارش آقا یاشار برای درست کردن این موضوع نظر میخواد
تغییر اتفاقات غیرممکنه ولی بدون حلالیت طلبیدن از این سه زن کارش جور نخواهد شد…

 

دانلود قسمت ۷ سریال خانواده بزرگ من با کیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۷ سریال خانواده بزرگ من با کیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۷ سریال خانواده بزرگ من با کیفیت ۷۲۰

 

  دانلود قسمت ششم سریال ترکی خانواده بزرگم با دوبله فارسی


ژانر:  درام ،کمدی
محصول : ترکیه
کارگردان : Hakan İnan 

بازیگران : Aksel Bonfil, Çağla Demir, Emre Karayel, Levent Ülgen, Buse Arslan Akdeniz

خلاصه داستان سریال خانواده بزرگ من:

زندگی آرام حلوصی صاحب به دلایل ناشناخته به هم میخوره در گذشته مورد نفرین سه زن شده..
از راننده و خدمتکارش آقا یاشار برای درست کردن این موضوع نظر میخواد
تغییر اتفاقات غیرممکنه ولی بدون حلالیت طلبیدن از این سه زن کارش جور نخواهد شد…

 

دانلود قسمت ۶ سریال خانواده بزرگ من با کیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۶ سریال خانواده بزرگ من با کیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۶ سریال خانواده بزرگ من با کیفیت ۷۲۰

 

  دانلود قسمت پنجم سریال ترکی خانواده بزرگم با دوبله فارسی


ژانر:  درام ،کمدی
محصول : ترکیه
کارگردان : Hakan İnan 

بازیگران : Aksel Bonfil, Çağla Demir, Emre Karayel, Levent Ülgen, Buse Arslan Akdeniz

خلاصه داستان سریال خانواده بزرگ من:

زندگی آرام حلوصی صاحب به دلایل ناشناخته به هم میخوره در گذشته مورد نفرین سه زن شده..
از راننده و خدمتکارش آقا یاشار برای درست کردن این موضوع نظر میخواد
تغییر اتفاقات غیرممکنه ولی بدون حلالیت طلبیدن از این سه زن کارش جور نخواهد شد…

 

دانلود قسمت ۵ سریال خانواده بزرگ من با کیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۵ سریال خانواده بزرگ من با کیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۵ سریال خانواده بزرگ من با کیفیت ۷۲۰

 

  دانلود قسمت چهارم سریال ترکی خانواده بزرگم با دوبله فارسی


ژانر:  درام ،کمدی
محصول : ترکیه
کارگردان : Hakan İnan 

بازیگران : Aksel Bonfil, Çağla Demir, Emre Karayel, Levent Ülgen, Buse Arslan Akdeniz

خلاصه داستان سریال خانواده بزرگ من:

زندگی آرام حلوصی صاحب به دلایل ناشناخته به هم میخوره در گذشته مورد نفرین سه زن شده..
از راننده و خدمتکارش آقا یاشار برای درست کردن این موضوع نظر میخواد
تغییر اتفاقات غیرممکنه ولی بدون حلالیت طلبیدن از این سه زن کارش جور نخواهد شد…

 

قسمت ۴ سریال ترکی خانواده بزرگ من با کیفیت ۷۲۰

قسمت ۴ سریال ترکی خانواده بزرگ من با کیفیت ۴۸۰

قسمت ۴ سریال ترکی خانواده بزرگ من با کیفیت ۲۴۰

  دانلود قسمت سوم سریال ترکی خانواده بزرگ من با دوبله فارسی


ژانر:  درام ،کمدی
محصول : ترکیه
کارگردان : Hakan İnan 

بازیگران : Aksel Bonfil, Çağla Demir, Emre Karayel, Levent Ülgen, Buse Arslan Akdeniz

خلاصه داستان سریال خانواده بزرگ من:

زندگی آرام حلوصی صاحب به دلایل ناشناخته به هم میخوره در گذشته مورد نفرین سه زن شده..
از راننده و خدمتکارش آقا یاشار برای درست کردن این موضوع نظر میخواد
تغییر اتفاقات غیرممکنه ولی بدون حلالیت طلبیدن از این سه زن کارش جور نخواهد شد…

قسمت سوم سریال ترکی خانواده بزرگ من با کیفیت ۷۲۰

قسمت سوم سریال ترکی خانواده بزرگ من با کیفیت ۴۸۰

قسمت سوم سریال ترکی خانواده بزرگ من با کیفیت ۲۴۰

  دانلود قسمت دوم سریال ترکی خانواده بزرگ من با دوبله فارسی


ژانر:  درام ،کمدی
محصول : ترکیه
کارگردان : Hakan İnan 

بازیگران : Aksel Bonfil, Çağla Demir, Emre Karayel, Levent Ülgen, Buse Arslan Akdeniz

خلاصه داستان سریال خانواده بزرگ من:

زندگی آرام حلوصی صاحب به دلایل ناشناخته به هم میخوره در گذشته مورد نفرین سه زن شده..
از راننده و خدمتکارش آقا یاشار برای درست کردن این موضوع نظر میخواد
تغییر اتفاقات غیرممکنه ولی بدون حلالیت طلبیدن از این سه زن کارش جور نخواهد شد…

قسمت دوم سریال ترکی خانواده بزرگ من با کیفیت ۷۲۰

قسمت دوم سریال ترکی خانواده بزرگ من با کیفیت ۴۸۰

قسمت دوم سریال ترکی خانواده بزرگ من با کیفیت ۲۴۰

  دانلود قسمت اول سریال ترکی خانواده بزرگم با دوبله فارسی


ژانر:  درام ،کمدی
محصول : ترکیه
کارگردان : Hakan İnan 

بازیگران : Aksel Bonfil, Çağla Demir, Emre Karayel, Levent Ülgen, Buse Arslan Akdeniz

خلاصه داستان سریال خانواده بزرگ من:

زندگی آرام حلوصی صاحب به دلایل ناشناخته به هم میخوره در گذشته مورد نفرین سه زن شده..
از راننده و خدمتکارش آقا یاشار برای درست کردن این موضوع نظر میخواد
تغییر اتفاقات غیرممکنه ولی بدون حلالیت طلبیدن از این سه زن کارش جور نخواهد شد…

قسمت اول سریال ترکی خانواده بزرگ من با کیفیت ۷۲۰

قسمت اول سریال ترکی خانواده بزرگ من با کیفیت ۴۸۰

قسمت اول سریال ترکی خانواده بزرگ من با کیفیت ۲۴۰