دانلود سریال ترکی

دانلود جدیدترین سریال های ترکی

۹ مرداد ۱۳۹۷

دانلود قسمت ششم سریال قسمت ما هم بشه Darisi Basimiza با زیرنویس چسبیده

ژانر: عاشقانه, کمدی
کارگردان: Barış Yöş
نویسنده: Deniz Dargı

خلاصه داستان سریال قسمت ما هم بشه :

ذرین که مادری فداکار و مهربونه و کل زندگیش رو صرف بچه هاش کرده تنها آرزوش اینه که خوشبختی بچه هاش رو ببینه . ذرین سه تا بچه داره رویا که بزرگترین دخترشه و از ازدواج اون تقریبا نا امید شده و پسر کوچیکش هم هنوز تو دبیرستانه و اویکو دختر وسطیش که تو خارج درس میخونه و کاری برای خودش داره ایوکو تو خارج با پسری آشنا شده و میخواد باهاش ازدواج بکنه و همین خبر رو به مادرش میده و ………….

 

لینک دانلود بزودی قرار می گیرد

دانلود قسمت ۶ سریال قسمت ما هم بشه با کیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۶ سریال قسمت ما هم بشه با کیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۶ سریال قسمت ما هم بشه با کیفیت ۷۲۰

۷ مرداد ۱۳۹۷

دانلود قسمت پنجم سریال قسمت ما هم بشه Darisi Basimiza با زیرنویس چسبیده

ژانر: عاشقانه, کمدی
کارگردان: Barış Yöş
نویسنده: Deniz Dargı

خلاصه داستان سریال قسمت ما هم بشه :

ذرین که مادری فداکار و مهربونه و کل زندگیش رو صرف بچه هاش کرده تنها آرزوش اینه که خوشبختی بچه هاش رو ببینه . ذرین سه تا بچه داره رویا که بزرگترین دخترشه و از ازدواج اون تقریبا نا امید شده و پسر کوچیکش هم هنوز تو دبیرستانه و اویکو دختر وسطیش که تو خارج درس میخونه و کاری برای خودش داره ایوکو تو خارج با پسری آشنا شده و میخواد باهاش ازدواج بکنه و همین خبر رو به مادرش میده و ………….

 

 

دانلود قسمت ۵ سریال قسمت ما هم بشه با کیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۵ سریال قسمت ما هم بشه با کیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۵ سریال قسمت ما هم بشه با کیفیت ۷۲۰

۵ مرداد ۱۳۹۷

دانلود قسمت چهارم سریال قسمت ما هم بشه Darisi Basimiza با زیرنویس چسبیده

ژانر: عاشقانه, کمدی
کارگردان: Barış Yöş
نویسنده: Deniz Dargı

خلاصه داستان سریال قسمت ما هم بشه :

ذرین که مادری فداکار و مهربونه و کل زندگیش رو صرف بچه هاش کرده تنها آرزوش اینه که خوشبختی بچه هاش رو ببینه . ذرین سه تا بچه داره رویا که بزرگترین دخترشه و از ازدواج اون تقریبا نا امید شده و پسر کوچیکش هم هنوز تو دبیرستانه و اویکو دختر وسطیش که تو خارج درس میخونه و کاری برای خودش داره ایوکو تو خارج با پسری آشنا شده و میخواد باهاش ازدواج بکنه و همین خبر رو به مادرش میده و ………….

 

دانلود قسمت ۴ سریال قسمت ما هم بشه با کیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۴ سریال قسمت ما هم بشه با کیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۴ سریال قسمت ما هم بشه با کیفیت ۷۲۰

۵ مرداد ۱۳۹۷

دانلود قسمت سوم سریال قسمت ما هم بشه Darisi Basimiza با زیرنویس چسبیده

ژانر: عاشقانه, کمدی
کارگردان: Barış Yöş
نویسنده: Deniz Dargı

خلاصه داستان سریال قسمت ما هم بشه :

ذرین که مادری فداکار و مهربونه و کل زندگیش رو صرف بچه هاش کرده تنها آرزوش اینه که خوشبختی بچه هاش رو ببینه . ذرین سه تا بچه داره رویا که بزرگترین دخترشه و از ازدواج اون تقریبا نا امید شده و پسر کوچیکش هم هنوز تو دبیرستانه و اویکو دختر وسطیش که تو خارج درس میخونه و کاری برای خودش داره ایوکو تو خارج با پسری آشنا شده و میخواد باهاش ازدواج بکنه و همین خبر رو به مادرش میده و ………….

 

دانلود قسمت ۳ سریال قسمت ما هم بشه با کیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۳ سریال قسمت ما هم بشه با کیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۳ سریال قسمت ما هم بشه با کیفیت ۷۲۰

۵ مرداد ۱۳۹۷

دانلود قسمت دوم سریال قسمت ما هم بشه Darisi Basimiza با زیرنویس چسبیده

ژانر: عاشقانه, کمدی
کارگردان: Barış Yöş
نویسنده: Deniz Dargı

خلاصه داستان سریال قسمت ما هم بشه :

ذرین که مادری فداکار و مهربونه و کل زندگیش رو صرف بچه هاش کرده تنها آرزوش اینه که خوشبختی بچه هاش رو ببینه . ذرین سه تا بچه داره رویا که بزرگترین دخترشه و از ازدواج اون تقریبا نا امید شده و پسر کوچیکش هم هنوز تو دبیرستانه و اویکو دختر وسطیش که تو خارج درس میخونه و کاری برای خودش داره ایوکو تو خارج با پسری آشنا شده و میخواد باهاش ازدواج بکنه و همین خبر رو به مادرش میده و ………….

 

دانلود قسمت ۲ سریال قسمت ما هم بشه با کیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۲ سریال قسمت ما هم بشه با کیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۲ سریال قسمت ما هم بشه با کیفیت ۷۲۰

۵ مرداد ۱۳۹۷

دانلود قسمت اول سریال قسمت ما هم بشه Darisi Basimiza با زیرنویس چسبیده

ژانر: عاشقانه, کمدی
کارگردان: Barış Yöş

نویسنده: Deniz Dargı

خلاصه داستان سریال قسمت ما هم بشه :

ذرین که مادری فداکار و مهربونه و کل زندگیش رو صرف بچه هاش کرده تنها آرزوش اینه که خوشبختی بچه هاش رو ببینه . ذرین سه تا بچه داره رویا که بزرگترین دخترشه و از ازدواج اون تقریبا نا امید شده و پسر کوچیکش هم هنوز تو دبیرستانه و اویکو دختر وسطیش که تو خارج درس میخونه و کاری برای خودش داره ایوکو تو خارج با پسری آشنا شده و میخواد باهاش ازدواج بکنه و همین خبر رو به مادرش میده و ………….

 

 دانلود قسمت ۱ سریال قسمت ما هم بشه با کیفیت ۲۴۰

 دانلود قسمت ۱ سریال قسمت ما هم بشه با کیفیت ۴۸۰

 دانلود قسمت ۱ سریال قسمت ما هم بشه با کیفیت ۷۲۰