دانلود سریال ترکی

دانلود جدیدترین سریال های ترکی

 

شخصیت شناسی از روی چهره : شکل چشم‌ها – جهان‌بینی

نگاهی که افراد به جهان دارند با خصوصیات چشم‌های‌شان نمود می‌یابد. در ادامه ۴ ریخت (اجزاء) چشم آمده است که میزان صمیمیت، پذیرا بودن، کنش‌پذیری. و دقت(صحت) را نشان می‌دهند.

پلک پایین

به خمیدگی پلک پایینی‌تان نگاه کنید. اگر کاملا خمیده و منحنی است شما یک فرد پذیرا، صادق و با خلوص‌نیت هستید. پلک پایین صاف نشان می‌دهد که این شخص بسیار محتاط و تدافعی است.

پلک پایین خمیده: پذیرا و بدون در نظر گرفتن احتیاط

پلک پایین صاف: محتاط و تدافعیشخصیت شناسی از روی چهره

پلک بالا

پلک ضخیم نشان می‌دهد این شخص صمیمیت، نزدیکی و رابطه‌ی خصوصی را دوست دارد. پلک نازک یک ترجیح و تمایل برای کناره‌گیری، بی‌طرفی و رابطه‌ی کاری را نشان می‌دهد. بنابراین پلک‌ضخیم‌ها شخصی‌تر و پلک‌نازک‌ها حرفه‌ای‌‌تر هستند.

پلک ضخیم: صمیمیت

پلک نازک: کناره‌گیری

گودی

توجه کنید که کره‌ی چشم در حدقه‌ی چشم جای گرفته است یا به بیرون پف کرده است. چشم‌های گود اغلب در افرادی دیده می‌شود که منتظر، منفعل، و عقب‌نشین هستند. چشم‌های برجسته نشان‌دهنده‌ی فردی واکنشی، جاه‌طلب و سلطه‌جو است.

گود و تورفته: اهل عقب‌نشینی

بیرون‌زده: واکنشی

فاصله

به فاصله‌ی بین چشم‌ها نگاه کنید. چشم‌هایی که به هم نزدیک هستند نشان می‌دهد که این شخص جزئی‌نگر است و به دقت توجه می‌کند، در حالی که چشم‌های دور از هم یک ایده‌پرور و رویاپرداز(خیال‌اندیش) را نشان می‌دهند.

چشم‌های نزدیک: جزئی نگر

چشم‌های دور: ایده‌پرداز یا روندنگر

ابروها – تفکر

ویژگی ابروها سبک‌های تفکر شامل قدرت، تمرکز، پیگیری و به انجام‌رسانی، ایده‌ها، بی‌خوابی، مردم‌گرایی و شکیبایی را نشان می‌دهد.

شکل – گرایش

خمیدگی یا زاویه‌ی ابرو به شما اجازه می‌دهد سازمان تفکرات یک فرد را بخوانید. به طور ویژه این موضوع گرایش‌های فرد نسبت به افراد، ایده‌ها، یا تعارض را نشان می‌دهد.

خمیده: مردمدار

صاف: دارای ایده های زیاد

زاویه‌ای: در تعارض با دیگران

ضخامت – کیفیت

افراد با ابروهای ضخیم ایده‌های بسیاری دارند و متفکران قدرتمندی هستند. ابروهای نازک ایده‌های کم‌تر با تمرکز بیش‌تر را نشان می‌دهند. ابروهایی که ابتدای‌شان ضخیم است یک شروع عالی در هر کاری را نشان می‌دهند و ابروهایی که انتهای‌شان پهن‌تر است پایان عالی برای کارها را نشان می‌دهند.

ابروی ضخیم: سرشار از ایده

ابروی نازک: دارنده‌ی ایده‌های کم‌تر

ابرویی ضخیم در ابتدا: شروع‌کننده‌ی عالی در هر کاری

ابرویی ضخیم در انتها: پایان دهنده‌ی عالی در هر کاری

موی ابرو – ایده

موهای ابرو تک تک ایده‌های فرآیند تفکر را دارند. ما می‌توانیم از موهای ابرو، تعارض، تفکر ناپیوسته، پختگی‌زودهنگام، و بی‌خوابی را بخوانیم.

موهای ابرو باخواب مخالف: درگیر تعارض

موهای ابروی آشفته: تفکر ناپیوسته(منفصل)

موهای ابروی ریشه‌ای: بلوغ زودهنگام

موهای ابروی پیوسته(ابروپیوست): تفکر ثابت، بی‌خوابی

بلندی- صبوری

بلندی پشت پلک از استخوان زیر ابرو تا سر پلک بالا جایی که معمولا سایه‌ی چشم کشیده می‌شود اندازه‌گیری می‌شود. افرادی که پشت پلک بلندی دارند یعنی ابروهایشان در ارتفاع بالاتری از چشم‌ها قرار دارد آدم‌های صبوری هستند و افرادی که پشت پلک کوتاه‌تری دارند عجول هستند.

پشت پلک بلند: دوراندیش- صبور

پشت پلک کوتاه: عجول

شخصیت شناسی از روی چهره : شکل گوش – یادگیری

مدل گوش گفت‌وگوی ذهنی، انطباق، و سرعت یادگیری را نشان می‌دهد.

اندازه – گوش‌دادن

آدم‌های گوش بزرگ به بسیاری مسائل و بسیاری از افراد گوش می‌دهند. افراد گوش‌کوچک به گفت‌وگوی ذهنی و گوش‌سپاری به خودشان بیش‌تر تمایل دارند.

بزرگ‌گوش: گوش دادن به آدم‌ها

کوچک‌گوش: گوش دادن به خود

سرعت

افرادی که همه چیز را به سرعت یاد می‌گیرند گوش‌های‌شان بالاتر واقع شده است به این معنی که اگر یک خط فرضی از سوراخ بینی به سمت گوش‌ها بکشیم، قسمت بیش‌تر گوش‌شان بالاتر از سوراخ بینی‌شان قرار دارد. اگر قسمت بیش‌تر گوش در پایین سوراخ بینی واقع شده باشد به این معنی است که شخص یک یادگیرنده‌ی دقیق و روش‌مند است.

گوش‌های بالا: یادگیرنده‌ی سریع

گوش‌های پایین: یادگیرنده‌ی دقیق

گوش‌های نمایان – سازگاری

افراد با گوش‌هایی که از بغل سرشان بیرون زده‌اند(بلبلی گوش) و نمایان است، تمایل عصیان و سرکشی دارند، در حالی که افراد با گوش‌های تخت تمایل به سازگاری و دنباله‌روی سایر افراد اجتماع را دارند.

گوش‌های نمایان: سرکش

گوش‌های تخت(چسبیده به سر): سازگار

شخصیت شناسی از روی چهره : شکل بینی – بلند‌پروازی

شکل بینی نشان هوشیاری از پول، کار و سبک‌های شغلی(حرفه‌ای) و پیوندهای با مردم و خانواده دارد.

نوک بینی – هشیاری از پول

نوک‌بینی بزرگ یک نقشه‌ریز، طراح و برنامه‌ریز را نشان می‌دهد، در حالی که نوک‌بینی کوچک یا بینی‌های نوک‌تیز افراد بی‌علاقه به پول و ثروت را نشان می‌دهند. یک نوک(بینی) سرپایین آدم موذی یا بدجنسی را نشان می‌دهد، در حالی که نوک(بینی) سربالا یک فرد بازیگوش یا سربه هوا را نشان می‌دهد.

نوک‌بینی بزرگ: نقشه‌ریز و برنامه‌ریز

نوک‌بینی کوچک: بی‌علاقه به پول

بینی سرپایین: موذی

بینی سربالا: بازیگوش

سوراخ‌های بینی – خرج کردن

پول از سوراخ‌های بینی جریان می‌یابد بنابراین سوراخ‌های بزرگتر یعنی خرج‌کردن بیشتر. بعضی از سوراخ‌های بینی که به سمت صورت هستند معرف فردی هستند که برای خودش خرج می‌کند، سوراخ‌های بزرگ به سمت نوک بینی فردی را نشان می‌دهد که برای سایرین پول خرج می‌کند.

سوراخ‌های بزرگ بینی: ولخرج

سوراخ‌های کوچک بینی: مقتصد

سوراخ‌های بینی به سمت صورت: خرج‌کردن برای خودش

سوراخ‌های بینی به سمت نوک بینی: خرج کردن برای دیگران

بن بینی (فرورفتگی بین بینی و پیشانی)- ارتباطات خانوادگی

افرادی که بن بینی گوشتالویی دارند نشان از نیازشان به ارتباطات خانوادگی است.

داشتن بن بینی: حمایت خانوادگی

نداشتن بن بینی: کناره‌گیری اجتماعی

درازای بینی- شغل و حرفه

یک بینی دراز که از میان ابرو تا سوراخ‌ها امتداد یافته است نشان از یک فرد با ویژگی‌های رهبری خوب است و یک بینی کوتاه نشان از یک فرد سختکوش و دنباله‌رو دارد.

بینی دراز: رهبری دیگران برای کار کردن

بینی کوتاه: سخت‌کوشی در کار

شکل کلی بینی – سبک کاری

اگر نیم‌رخ بینی یک خط صاف باشد به طوری که از روی بینی تا نوک آن امتداد یابد نشان می‌دهد فرد یک شخص منطقی است. در صورتی که اگر یک برامدگی داشته باشد می‌توان خلاقیت را از صورت این فرد خواند، و اگر یک فرورفتگی در بینی مشاهده شود نشان از یک فرد دارای درک بالایی است.

بینی صاف: منطقی

بینی قوزدار: خلاق

بینی کج(تابدار): درک بالا

این مطلب رو چقدر دوست داشتین؟
شخصیت شناسی از روی چهره آدم ها را یاد بگیرید
امتیاز بدین