دانلود سریال ترکی

دانلود جدیدترین سریال های ترکی

۲۴ شهریور ۱۳۹۶

عکاسی از کودکان این بازیگران ممنوع است 

 

جورج و امل کلونی
زمانی که تصویر هایی از دوقلوهای تازه به جهان آمده جورج و امل کلونی در مجله فرانسوی، آنهم بدون اجازه آن ها چاپ شد جورج طاقت نیاورد و نسبت به آن تصویر العمل نشان داد. او در این خصوص می‌گوید: «هفته گذشته خبرنگاران از دیوار ما بالا رفتند و بدون اجازه ما از فرزندان مان که درون منزل بودند، تصویر گرفتند. با این کارها ما در منزل هم آسایش نداریم. من تنها امنیت فرزندانم را می‌خواهم.»

عکاسی از کودکان این بازیگران ممنوع استکریستن بل و دکس شپارد
کریستن بل و دکس شپارد برای پشتیبانی از کودکان ستاره ها کمپینی راه انداختند. آن ها در این کمپین از خبرنگاران خواستند تا بدون اجازه پدر و مادرها از فرزندان شان تصویر نگیرند.

 

بل از تجربه خود می‌گوید: «زمانی که من کودکم را به مدرسه می بردم، نزدیک مدرسه ناگهان متوجه میشدم که ۱۰ تا مرد دور من جمع شده و دوربین هایشان را روی من و فرزندم زوم کرده اند. آن ها با این کارشان آن قدر جلب دقت کردند که کودکان دیگر هم از مدرسه برای تماشای ما به بیرون آمدند.»

عکاسی از کودکان این بازیگران ممنوع است

هلی بری
هلی بری می‌گوید: «وظیفه ما مادران، حفاظت از کودکان مان هست. آن ها کودکان بی گناهی میباشند که هیچکس از آن ها نپرسید که آیا دوست دارند یک ستاره باشند یا خیر. آیا واقعا انها دوست دارند که وارد این بازی شوند؟ انها حتی نمیدانند که در اطرافشان چه می گذرد. ما نباید این امنیت را از آن ها بگیریم.»

عکاسی از کودکان این بازیگران ممنوع است

جنیفر گارنر
جنیفر گارنر میگوید: «من خودم زندگی ام را انتخاب کرده ام. من کارم را به زندگی شخصی ام ترجیح دادم، بنابراین از اینکه سوژه مدام خبرنگاران شوم ناراحت نیستم اما فرزندان من زندگی شخصی خودشان را دارند. انها تازه دوران کودکی خود را سپری میکنند، بنابراین بگذاریم که خودشان در آینده برای سبک زندگی شان تصمیم بگیرند.»

عکاسی از کودکان این بازیگران ممنوع است

مینی درایور
مینی درایور: «من با فرزندم بیرون از منزل بودم که ناگهان خبرنگاران دور ما حلقه زدند و با دوربین هایشان مدام از ما تصویر گرفتند. فلش دوربین هایشان چشم ما را آزار میکرد طوری که کودکم گیج و عصبی شده بود. همان جا من گریه ام گرفت و با صدای بلند فریاد زدم که کافی هست، بس هست!»

عکاسی از کودکان این بازیگران ممنوع است

امیلی بلانت و جان کرازینسکی
نظر امیلی بلانت و جان کرازینسکی نسبت به عکس های بی اجازه خبرنگاران این هست: «تصاویر کودکان را تنها پدر و مادرشان باید منتشر کنند. اما با این اوضاع، حال ما از اینکه دخترمان را به مردم معرفی کنیم، هراس داریم.

عکاسی از کودکان این بازیگران ممنوع است

کریستینا اپل‌گیت
کریستینا اپل‌گیت میگوید: «من دوست دارم که دخترم زندگی نرمالی داشته باشد. دوست دارم که او احساس آزادی کند، به همین علت از اینکه خبرنگاران از او تصویر میگیرند، ناراحت میشوم. احتمالاً به همین دلیل بود که مایکل جکسون کودکانش را از دید مردم دور نگه داشت تا زمانی که خود بتوانند برای زندگی شان تصمیم بگیرند.

 

ما هم برای این معضل احتیاج به یک قانون داریم. تصویر گرفتن از کودکان قانونی نیست. تصور کنید که شما در حال بازی با طفل تان در پارکی هستید که ناگهان خبرنگاران دورتان جمع می‌شوند و از کودکتان تصویر میگیرند. آنگاه هست که تمام خوشی تان تبدیل به ناراحتی می‌شود.»

عکاسی از کودکان این بازیگران ممنوع است

أشتون کوتشر و میلا کونیس
أشتون کوتشر میگوید: «چرا برای مردم سخت هست که به حق و دستمزد دیگران احترام بگذارند؟ من دوست ندارم که زندگی خصوصی فرزندم را فاش کنم اما دیگران نمی گذارند.» اینجور به نظر می‌رسد که خبرنگاران عکس های فرزندشان را بدون اجازه انها منتشر کردند.

عکاسی از کودکان این بازیگران ممنوع است

جنیفر لوپز
این ستاره موسیقی میگوید: «آیا فرزندان من بیرون از منزل ام بودند که شما از آن ها تصویر گرفتید؟ واقعا اینکار شما مرا عصبی می‌کند. هر چقدر دوست دارید از من تصویر بگیرید اما از کودکانم هرگز. بگذارید که ما در منزل مان آسایش داشته باشیم. اینکار بی احترامی محض هست. من واقعا دوست ندارم که اطراف فرزندانم چنین آدم هایی ببینم.»

عکاسی از کودکان این بازیگران ممنوع استآنا پاکوین
آنا پاکوین می‌گوید: «لطفا از صورت کودکانم تصویر نگیرید. واقعا دوست دارید این بی حرمتی را تا جایی ادامه دهید که من دیگر فرزندانم را از منزل بیرون نیاورم؟ واقعا این را میخواهید؟»

عکاسی از کودکان این بازیگران ممنوع است